SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal Germany

Telefoon: +49 561 95 22-0
Telefax: +49 561 95 22-100

info@SMA.de
www.SMA.de

Directie:
Dr.-Ing. Jürgen Reinert (CEO)
Barbara Gregor

Raad van bestuur:
Shareholder Representatives
Roland Bent
Kim Fausing (Deputy Chairman)
Alexa Hergenröther
Uwe Kleinkauf (Chairman)
Ilonka Nussbaumer
Jan-Henrik Supady

Employee Representatives
Martin Breul
Oliver Dietzel
Johannes Häde
Yvonne Siebert
Romy Siegert
Dr. Matthias Victor

Kantongerecht:
Kantongerecht Kassel, registratienummer: HRB 3972
BTW-nummer conform
§ 27 a Duitse wet inzake omzetbelasting: DE 113 085 954
WEEE-reg.nr. DE 95881150

Alle informatie op de websites van SMA is auteursrechterlijk beschermd. Het kopiëren, verwerken, wijzigen en/of tegen betaling doorgeven van deze informatie is uitsluitend toegestaan met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SMA. Deze informatie dient uitsluitend ter kennisneming en bevat geen bindende garanties of toezeggingen. Alle technische en commerciële wijzigingen alsmede prijswijzigingen van deze informatie onder voorbehoud. Bindende uitspraken kunnen wij uitsluitend in verband met concrete aanvragen doen. Vanwege het niet-bindende karakter is enigerlei aansprakelijkheid voor de juistheid van deze informatie uitgesloten.

Aanwijzing met betrekking tot de aansprakelijkheid
Op de websites van SMA vindt u koppelingen (links) naar andere websites die deels door derden en niet door SMA worden beheerd. Deze koppelingen zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking. SMA beschouwt de inhoud van deze websites niet als eigendom en is hiervoor ook niet verantwoordelijk. De websites van derden kunnen net als onze websites auteursrechterlijk beschermd zijn. Het gebruik van de SMA-websites is op eigen verantwoordelijkheid. SMA Solar Technology AG stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites, met name bedrijfsonderbrekingen, winstderving, verlies van informatie en gegevens of schade als gevolg van gebreken, voor zover geen sprake is van productaansprakelijkheid, bijv. conform de Duitse wet op productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) of in het geval van opzet, grove nalatigheid, het ontbreken van toegezegde eigenschappen of wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen beperkt zich echter tot de specifiek in het contract genoemde, voorzienbare schade, voor zover geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor de webanalyse van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies" (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen). Hiermee kan het gebruik van de website worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over de manier waarop van deze website gebruik wordt gemaakt (inclusief uw IP-adres), wordt naar een Google-server in de VS gestuurd en opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten m.b.t. uw activiteiten op deze website voor de beheerder van de website op te stellen en om andere diensten voor het gebruik van websites en internet aan te bieden. Google geeft deze informatie tevens door aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is, of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Uw IP-adres zal echter in geen geval gecombineerd worden met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het installeren van cookies verhinderen door middel van de juiste instellingen van uw browser. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de genoemde doeleinden. Tegen de verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar worden gemaakt. Gelet op de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen zouden wij erop willen wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ gebruikt wordt en IP-adressen daarom alleen ingekort verder verwerkt worden om een directe herleidbaarheid tot personen uit te sluiten.

Foto's:
photocase.de