SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal, Německo
Telefon: +49 561 95 22-0
Fax: +49 561 95 22-100
info@SMA.de
www.SMA.de


Představenstvo:
Dr.-Ing. Jürgen Reinert (Chairman of the Managing Board)
Barbara Gregor

Dozorčí rada:
Shareholder Representatives
Roland Bent
Kim Fausing (Deputy Chairman)
Alexa Hergenröther
Uwe Kleinkauf (Chairman)
Ilonka Nussbaumer
Jan-Henrik Supady

Employee Representatives
Martin Breul
Oliver Dietzel
Johannes Häde
Yvonne Siebert
Romy Siegert
Dr. Matthias Victor

Rejstříkový soud:
Amtsgericht Kassel Číslo zápisu v obchodním rejstříku: HRB 3972
Daňové identifikační číslo podle
§ 27 a zákona o dani z obratu: DE 113 085 954
Reg. č. WEEE: DE 95881150

Veškeré informace na webech společnosti SMA jsou chráněny autorským právem. Kopírování, přepracovávání, změny těchto informací a/nebo šíření těchto informací za úplatu je povoleno pouze s výslovným písemným svolením společnosti SMA. Tyto informace jsou určené pouze pro informování a neobsahují žádné závazné záruky či přísliby. Vztahuje se na ně výhrada změny v jakémkoliv okamžiku, a to jak z technického, tak z cenového/komerčního hlediska. Závazné výroky je možné podat pouze v reakci na konkrétní poptávky. Vzhledem k této nezávaznosti je vyloučeno jakékoliv ručení za správnost informací. Upozornění k ručení: Na webech společnosti SMA se nacházejí také odkazy na jiné weby, které zčásti neprovozuje společnost SMA, ale třetí osoby. Tyto odkazy slouží pouze k bližšímu znázornění. Společnost SMA si obsahy těchto webů nepřivlastňuje a také není za jejich obsah zodpovědná. Tyto cizí weby mohou být stejně jako naše weby chráněny autorským právem. Využívání webů společnosti SMA probíhá na vaši výhradní zodpovědnost. Ručení společnosti SMA Solar Technology AG za jakékoli škody, které vyplývají z využívání webů, zejména za přerušení provozu, ušlý zisk, ztrátu informací a dat nebo následné škody ze závad, je vyloučeno, pokud není ručení nutné např. podle zákona o ručení za výrobek nebo v případě úmyslu, hrubé nedbalosti, nepřítomnosti přislíbených vlastností nebo kvůli porušení podstatných smluvních povinností. Náhrada škody kvůli porušení podstatných smluvních povinností je však omezena na předvídatelné škody typické pro danou smlouvu, pokud nešlo o úmysl nebo hrubou nedbalost.

Google Analytics
Tento web využívá Google Analytics, službu pro analýzu webů od společnosti Google Inc. („společnost Google“). Služba Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu užívání webu. Informace o vašem užívání tohoto webu, které soubor cookie generuje (včetně vaší IP adresy), se přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google tyto informace využije k analýze vašeho užívání tohoto webu, k sestavování zpráv o aktivitách na webu pro jeho provozovatele a k poskytování dalších služeb spojených s užíváním tohoto webu a užíváním Internetu. Společnost Google tyto informace případně také poskytne třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají tato data z pověření společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty společnosti Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením ve svém prohlížeči; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě případně nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Užíváním tohoto webu prohlašujete, že souhlasíte se zpracováváním údajů, které o vás společnost Google nashromáždí, výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. Se získáváním a ukládáním údajů lze kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas, který bude účinný od daného okamžiku. Vzhledem k diskuzi okolo používání analytických nástrojů k získávání úplných IP adres chceme poukázat na to, že tato webová stránka používá program Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“ a IP adresy jsou proto dále zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby bylo vyloučeno jejich vtažení na konkrétní osoby.

Fotografie:
photocase.de